Kariera

Miejsce pracy: Warszawa

Nasza oferta jest propozycją dla osób nastawionych na SUKCES, które chcą budować swój rozwój zawodowy w dynamicznie rozwijającym się zespole. Możliwość doskonalenia się pod okiem doświadczonych kolegów, którzy dzielą się swoim know-how to nasz standard. Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowie o prace na pełny etat, b2b, także w systemie home office.

 

Asystent/ka spedytora międzynarodowego

Obowiązki:

 • Wsparcie spedytorów w zakresie organizacji spedycji międzynarodowej
 • Prace administracyjno-biurowe
 • Obsługa i archiwizacja dokumentów spedycyjnych
 • Kompleksowe wsparcie zespołu w codziennej pracy

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o szczegóły
 • Zaangażowanie i odporność na stres
 • Chęć poznania specyfiki branży TSL
 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

 

Młodszy spedytor międzynarodowy

Obowiązki:

 • Organizacja transportów samochodowych
 • Planowanie przewozów, ustalanie warunków transportu
 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów i firm przewozowych
 • Optymalizacja kosztów spedycyjnych

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o szczegóły
 • Zaangażowanie i odporność na stres
 • Chęć poznania specyfiki branży TSL
 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IN-VIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twarda 18 00-105 Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP: 5272871148, REGON: 381778388;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@in-via.eu ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
9. Może Pani/Pan cofnąć dobrowolną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wyrażeniem zgody. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.