Kontakt

Adres główny

IN-VIA Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa


Dane spółki

NIP: 527 287 11 48
REGON: 381778388


Kontakt

ul. Postępu 18A,
02-676 Warszawa

tel.: (+48) 883 463 800
biuro@in-via.eu

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IN-VIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twarda 18 00-105 Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP: 5272871148, REGON: 381778388; 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@in-via.eu; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu obsługi Pani/Pana zgłoszeń; 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem; 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.